Objednávka EPIGEN výcviku 2020/2021

Získáte:

 • Zvýšení vlastní hodnoty
  Zjistíte o sobě mnoho nového a zároveň se naučíte sebe samotného vidět v jiném nezaujatém měřítku. Naučíte se, jak se učit a vést ostatní.
 • Systém
  Naučíte se rozvíjet vlastní i cizí potenciál. Vaše cíle zvládáte dosahovat efektivním způsobem. Bude lépe naslouchat sobě i ostatním, do svého života získáváte nový řídící styl.
 • Vzdělání
  Pochopíte fungování různých systémů (firma, rodina, kolektiv). Porozumíte emocím, myšlením a motivaci. Rozpoznáte a naučíte se chápat chování lidí a jejich preferenční jazyky.
 • Podpora kolegů
  Zážitkové koučování a terapie v trojcích při nácviku metod a technik.
 • Nové možnosti
  Získáte potřebné nástroje k uplatnění se jako kouč, terapeut, poradce na trhu práce. Uplatníte naučené principy a přístupy v řízení lidí a týmů.
 • Certifikaci MŠMT

Základní pilíře výcviku:

 • Získání a pochopení znalostí
  Teorie přenesena do praxe.
 • Praktický nácvik
  Upevnění postupů a metod v praxi.
 • Sebeprožitek a sebepoznání
  Vaše osoba je hlavním nástrojem. Proto pracujete především sami na sobě a tím získáváte jistotu a poznání.
 • Osobní přístup
  Respektujeme vaši autentickou osobnost.

Hlavní přínosy výcviku:

 • Zvýšení hodnoty nejen v osobním životě.
 • Získání dovednosti v oblasti koučování, transpersonálního koučování, terapie. Nácvik technika zpětnou vazbu ve skupině.
 • Vyzkoušení různých stylů a přístupů v oblasti koučování a terapie.
 • Osobní rozvoj a nový styl řízení pracovního a svého života.
 • Praxi s kolegy a klienty.

Rozsah výcviku:

180 vyúkových hodin výcvik trvá. Jeho prezenční forma umožňuje hlubší práci a zároveň efektivní kotvení dovedností. Probíhá v Praze v době výukových dní pátek, sobota, neděle.

Podmínky pro vstup do výcviku:

 • Střední vzdělání
 • Osobnostní předpoklady pro vedení lidí
 • Chuť rozvíjet vlastní osobnost.

Ano, souhlasím a chci vstoupit do výcviku:

BEZPEČNÁ PLATBA

GARANCE PRO VÁS

Koučování výborně navazuje na moji práci konzultanta. Nové techniky mi změnily pohled na svět, rozšířily mi obzory, začali přicházet noví klienti. Kurz je postaven hlavně na procvičování v praxi. Člověk nejdříve pracuje na sobě a následně má možnost pomáhat druhým. Děkuji Monice za všechno, co mě naučila! Je skvělá učitelka, trpělivá a citlivá, zároveň si umí stát za svým a nesleví ani o kousek.
Jitka Kvartkovákonzultantka v marketingu a rozvoji podnikání. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, je absolventkou London School of Public Relations, mluví třemi světovými jazyky. Vede vlastní praxi, vytváří marketingové strategie pro nadnárodní korporace i lokální firmy, které propojuje s byznys koučováním.