Výcvik je akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz, dle národní tabulky pracovních pozic získáváte obor KOUČ.

 

Podzimní běh (2019/2020) - zápis do 4. ročníku

Integrovaný koučovací výcvik epigen vedení lidí

Jde o integrovaný výcvik, který spojuje více metod a technik z různých směrů koučování a terapie.

Zaměřuje se na základní principy transpersonálního koučování, model GROW, Disney metoda koučování, práce s tělem a podvědomím, správné kladení otázek a vedení rozhovoru s klientem. Propojuje práci se emocemi formou prestižních terapeutických metod (EFT, Energy EFT, Aromaterapie, In Vizion a další) a učí epigen řízení lidí. Představuje základy Neurolingvistického programování a řízené vizualizace a indukce.

Cílem výcviku je naučit frekventanty využívat výhody koučování, vedení lidí a plně využívat benefity terapeutických přístupů pro vlastní praxi nebo osobní život. V průběhu výcviku je poskytováno teoretické spektrum znalostí, které je doprovázeno praktickým nácvikem, což vede k ukotvení získaných dovedností.

Pro koho je určen:

 • Pro jednotlivce, kteří hledají nový směr a příležitost ve svém životě.
 • Pro pracovníky, manažery a majitelé, kteří jsou nositelé vize a zároveň lídry.
 • Pro odborníky / specialisty pracující ve školství, sociální sféře, poradenství, sportu ect.
 • Pro nadšence, kteří hledají nový styl ve svém životě.

 

Hlavní přínosy výcviku:

 • Zvýšení hodnoty nejen v osobním životě.
 • Získání dovednosti v oblasti koučování, transpersonálního koučování, terapie.
  Nácvik technika zpětnou vazbu ve skupině.
 • Vyzkoušení různých stylů a přístupů v oblasti koučování a terapie.
 • Osobní rozvoj a nový styl řízení pracovního a svého života.
 • Praxi s kolegy a klienty.

Základní pilíře výcviku:

 • Získání a pochopení znalostí – teorie přenesena do praxe.
 • Praktický nácvik – upevnění postupů a metod v praxi.
 • Sebeprožitek a sebepoznání - vaše osoba je hlavním nástrojem.
 • Proto pracujete především sami na sobě a tím získáváte jistotu a poznání.
 • Osobní přístup – respektujeme vaši autentickou osobnost.

Co získáváte:

 • Zvýšení vlastní hodnoty – zjistíte o sobě mnoho nového a zároveň se naučíte sebe samotného vidět v jiném nezaujatém měřítku. Naučíte se, jak se učit a vést ostatní.
 • Systém – naučíte se rozvíjet vlastní i cizí potenciál. Vaše cíle zvládáte dosahovat efektivním způsobem. Bude lépe naslouchat sobě i ostatním, do svého života získáváte nový řídící styl.
 • Vzdělání – pochopíte fungování různých systémů (firma, rodina, kolektiv). Porozumíte emocím, myšlením a motivaci. Rozpoznáte a naučíte se chápat chování lidí a jejich preferenční jazyky.
 • On-line sekce – doplňující výuka v uzavřené on-line sekci.
 • Podpora kolegů – zážitkové koučování a terapie v trojcích při nácviku metod a technik.
 • Nové možnosti – získáte potřebné nástroje k uplatnění se jako kouč, terapeut, poradce na trhu práce. Uplatníte naučené principy a přístupy v řízení lidí a týmů.
 • Certifikaci MŠMT

Rozsah výcviku:

230hodinový výcvik trvá v průběhu 9 měsíců. Jeho prezenční forma umožňuje hlubší práci a zároveň efektivní kotvení dovedností. Probíhá v Praze v době výukových dní pátek, sobota, neděle.

Místo konání:

Výcvik proběhne v prostorách EPIGEN CENTRA na adrese Holečkova 100/9, Praha 5 – Smíchov, 150 00

Je to kousek od zastávky Švandlovo divadlo nebo Anděl (OC Nový Smíchov).

Podmínky pro vstup do výcviku:

 • Střední vzdělání
 • Osobnostní předpoklady pro vedení lidí
 • Chuť rozvíjet vlastní osobnost.

Plná cena výcviku 65 000 Kč  

*Cenu je možné rozložit do 9 měsíčních splátek.

Jaké jsou reakce studentů na výcvik:

Bc. Monika Urbanová, garant výcviku, lektor

motto: „Život je nejlepší mejdan, který je třeba si prožít.“
Doposud provedla svou praxí více než 3000 lidí. V současné době vede aktivně skupinu 100 lidí a 50 lidí ve výcviku. Je autorkou on-line projektů v oblasti osobního rozvoje (Moje super povědomí, Tajemství symbolů, Emoční detox, NR Emoce). Samostatně vydala terapeutické karty Tajemství epigenu. Vede semináře, workshopy, vyučuje, publikuje, přednáší. Je držitelkou registrované značky systému Epigen Terapie. Založila vzdělávací Centrum terapie a vzdělání – KA.

Odborné vzdělání:

 • Vyšší odborná škola specializační – obor manažer obchodu a služeb
 • VŠEM – obor marketing a komunikace
 • Manažer na jednotném evropském trhu
 • London School of Public Relations
 • Institut energetické psychologie – obor Kouč/terapeut (EFT)
 • Institut energetické psychologie – Mentální léčba
 • Profesionální integrální koučovací výcvik dle ICF pod vedením M. Vokáčové (Koučing jako umění)
 • NLP Praktikant
 • Praktikant Access Bars
 • Odborné výcviky pod vedením Brandon Bays – techniky zaměřené na práci s podvědomím, NLP a manifestaci.
 • Institut aromaterapie – odborný aromaterapeut

Mgr. Jana Střelcová, lektor

Jana se věnuje více než 8 let intenzivnímu vzdělávání dětí a dospělých. Je absolventkou FF UK – obor Andragogika. Je vlastníkem trenérské licence třídy A. Dále vede aktivně sportovní oddíly – obor Atletika. Jana je zkušený kouč a terapeut.

Odborné vzdělání:

 • Fakulta filozofie Univerzity Karlovy – obor Andragogika
 • Trenér licence A - Univerzita Karlova - Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Praktikant Access Bars
 • Integrovaný koučovací výcvik epigen vedení lidí

Plná cena výcviku 65 000 Kč  

*Cenu je možné rozložit do 9 měsíčních splátek.

Koučování výborně navazuje na moji práci konzultanta. Nové techniky mi změnily pohled na svět, rozšířily mi obzory, začali přicházet noví klienti. Kurz je postaven hlavně na procvičování v praxi. Člověk nejdříve pracuje na sobě a následně má možnost pomáhat druhým. Děkuji Monice za všechno, co mě naučila! Je skvělá učitelka, trpělivá a citlivá, zároveň si umí stát za svým a nesleví ani o kousek.
Jitka Kvartkovákonzultantka v marketingu a rozvoji podnikání. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, je absolventkou London School of Public Relations, mluví třemi světovými jazyky. Vede vlastní praxi, vytváří marketingové strategie pro nadnárodní korporace i lokální firmy, které propojuje s byznys koučováním.